+36 20 462 9241

info@zaumisw.com

Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

Jelen dokumentum a Zsuzsubell Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://zaumisw.com/ (továbbiakban: weboldal), és az általa értékesített termékek és szolgáltatások Fogyasztó általi megrendeléséhez és használatához szükséges Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza.

 

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (Fogyasztó) közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Jelen ÁSZF akkor válik a szerződés részévé, ha a Szolgáltató lehetővé tette, hogy a másik fél (Fogyasztó) annak tartalmát a szerződéskötést, vásárlást megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztót, hogy jelen ÁSZF-ben az az általános szerződési feltétel, amely lényegesen eltér a szokásos szerződési gyakorlattól, külön kiemelésre kerül.

 

Figyelem! A fentiekre tekintettel kifejezetten kérjük a tisztelt Fogyasztót, hogy jelen dokumentumot figyelmesen olvassa el, figyelemmel arra, hogy a megrendeléskor úgy nyilatkozik, hogy kijelenti az ÁSZF minden pontját figyelmesen elolvasta, a benne foglaltakat kifogástalanul megértette és elfogadja, valamint magára, mint akaratával megegyezőt érvényesíti.

 

Amennyiben a jelen ÁSZF-t nem kívánja a Fogyasztó elfogadni vagy nem kívánja magára kötelező érvényűnek tekinteni, akkor ne vegye igénybe a Szolgáltatást, ne vásároljon terméket, valamint kérjük, hagyja el az oldalt.

 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek. Szolgáltató kijelenti, hogy magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti magát alá, azonban megtesz minden tőle elvárhatót a tiszta és tisztességes verseny kialakítása, és annak meglétére való törekvés érdekében.

 

 1. A Szolgáltató

 

Neve:                                                                Zsuzsubell Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                                                       9022 Győr, Batthyány tér 4. 1. em. 2.

Cégjegyzékszáma:                                        08-09-028604

Adószáma:                                                      23823479-1-08

Nyilvántartásba vevő hatóság neve:      Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviselő neve:                                             Jakabos Zsuzsanna ügyvezető

Elektronikus levelezési címe:                    info@zaumisw.com

 

 

 

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Neve:                                                                Jászberényi Szabolcs e.v.

Adószám:                                                        65900121-1-28

Székhely:                                                         9300 Csorna, Jókai Mór utca 20.

E-mail:                                                              info@jszabolcs.hu

 

 1. Általános rendelkezések

 

2.1 Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán (https://zaumisw.com/) szereplő termékekre, szolgáltatásokra és jogviszonyokra terjed ki, illetve minden a Szolgáltatóval megkötött külön szerződésre, melyet Szolgáltató és Fogyasztó kötnek, és ebben külön szolgáltatásokra szerződnek, illetve további részletekben megállapodnak. Minden ilyen szerződés elválaszthatatlan része az ÁSZF is, illetve a Szolgáltató mindenkori hatályos Adatkezelési Tájékoztatója.

 

2.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

 

2.3. A jelen ÁSZF 2022. 06. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF módosítást minden esetben a Weboldalon teszi közzé a Szolgáltató.

 

2.4. Szolgáltató eseteként egyedi ajánlatot vagy személyre szabott kedvezményt is biztosíthat, melyről Fogyasztóval megegyezik. Ezen különleges csak bizonyos Fogyasztókra vonatkozó kedvezményt Szolgáltató nem köteles a honlapján közzé tenni, de köteles a megállapodás után minden esetben a kedvezmény vagy egyedi ár alapján elszámolni.

 

2.5. Szolgáltató bárkinek indoklás nélkül megtagadhatja a Szolgáltatást, nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

 

2.6. A Szolgáltatótól megvásárolt termékek Európai Unió területén kívüli tovább értékesítése a Szolgáltató írásbeli engedélyének hiányában tilos.

 

 1. Megvásárolható szolgáltatások és termékek köre

 

3.1. A Weboldalon lévő webshopban történő vásárlás esetén a terméklapon a megfelelő opció kiválasztását követően a „kosárba teszem” gombbal jelölt termékek online rendelhetők meg.

 

3.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő egységárak, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a csomagküldés vagy házhoz szállítás díját.

 

3.3. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

3.4. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelnek.

 

3.5. Szolgáltató Nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőségért.

 

3.6. Szolgáltató a weboldalán elhelyezett egy tájékoztató jellegű mérettáblázatot. Annak megismerése, megértése és elfogadása mindenkor a Fogyasztó feladata. A Szolgáltató a mérettáblázat külön, jól észlelhető, könnyen megközelíthető helyről biztosítja.

 

3.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Fogyasztókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

 1. Rendelés menete, regisztráció

 

4.1. Fogyasztó a Szolgáltató weboldalán e-mail címe megadásával tud regisztrálni. Az e-mail cím megadását követően a Szolgáltató elküldi a Fogyasztó részére a regisztrált fiókba történő belépéshez szükséges jelszót. A sikeres regisztráció feltétele a Szolgálatót mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztatójának megismerése, megértése és elfogadása, melyet a Fogyasztó jelölőnégyzet bejelölésével igazol.

 

4.2. Fogyasztó a sikeres regisztrációt követően az általa megadott e-mail címmel és a kapott jelszóval be tud jelentkezni az online fiókjába.

 

4.3. A sikeres bejelentkezést követően a Weboldalon lévő webshopban történő vásárlás esetén a terméklapon a megfelelő opció kiválasztását követően a „kosárba teszem” gombbal jelölt termékek online rendelhetők meg.

 

4.4. Fogyasztó a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Fogyasztó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosaram” ikonra kattintva.

 

4.5. Amennyiben Fogyasztó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni a tovább a kosárhoz gombra kattint, és ellenőrzi a megvásárolni kívánt termékek darabszámát. Az „X ” (törlés) ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

 

4.6. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.

 

4.7. A kosárba helyezett termékek vásárlási szándékát a Szolgáltató által alkalmazott rendszer nem tekinti véglegesnek, ezért a Fogyasztó által megrendelésének véglegesítése előtt előfordulhat, hogy az adott terméket/termékeket időközben már megvásárolták és emiatt már nincs készleten, ezért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

4.8. A rendelés véglegesítése érdekében a Fogyasztó a „Pénztár” gombra kattint.

 

4.9. A Pénztár oldalon van lehetősége a Fogyasztónak bejelentkeznie online fiókjába, de bejelentkezés/regisztráció nélkül is vásárolhat személyes adatai megadásával.

 

4.10 A rendelés véglegesítése előtt lehetőség van a pénztár oldalon promóciós kód érvényesítésére, amennyiben a Fogyasztó ilyen kóddal rendelkezik. A Fogyasztó által megadott promóciós kódot a Szolgáltató ellenőrzi, amely érvényesítését érvénytelenség esetén jogosult megtagadni. Ez esetben a promóciós kód nem alkalmazható a Fogyasztó által. Az érvényes promóciós kód helyes megadása kizárólag a Fogyasztó felelőssége.

 

 

4.11. Fogyasztó a rendelés leadásakor kiválasztja a számára megfelelő szállítási módot.

 

4.12. Fogyasztó a rendelés leadásakor kiválasztja a számára megfelelő fizetési módot.

 

4.13. A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség a megadott adatok módosítására, javítására. A Fogyasztó által megadott adatok pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Ezen adatok alapján állítja ki a számlát és a szállítási címként megjelölt címre kézbesíti a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Fogyasztó által hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket a Fogyasztóra hárítani. A hibás adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

4.14. Abban az esetben, ha a Fogyasztó a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, haladéktalanul, 24 órán belül jelezni köteles a Szolgáltató felé.

 

4.15. Fogyasztó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap, mely Szolgáltató részéről tájékoztatásnak minősül, mégpedig arról, hogy a rendelés feldolgozása folyamatban van. Amennyiben e visszaigazolás Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 24 órán belül Fogyasztóhoz nem érkezik meg, Fogyasztó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Fogyasztó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

4.16. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Fogyasztót az új adatokról. A Fogyasztó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

4.17. A megrendelés összesítése során és a visszaigazoló e-mailben jelölt fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.

 

4.18. Fogyasztó köteles a csomagot kézbesítéskor megvizsgálni, és amennyiben a csomagoláson/terméken jól látható hiba vehető észre, azt a csomagszállító cégnek (futár) jelezni és jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

 

4.19. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

 

4.20. Az értékesítés teljesítésének napja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti teljesítés napjának a csomagszállítást végző cégnek történő informatikai átadás napja minősül.

 

4.21. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

4.22. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, a beszállító, csomagszállító cég vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Fogyasztóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

4.23. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szolgáltatónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a vásárlás nem tud megvalósulni.

 

 1. Fizetési módok:


5.1. Utánvét:

 

A fizetés történhet készpénzben közvetlenül a csomag átvételekor, melyet a csomag kézbesítését végző futárnak szükséges átadni. Ebben az esetben megrendelés után a Szolgáltató átadja a futárszolgálat részére a küldeményt, amit a Fogyasztó által a megrendeléskor megadott címre kiszállítanak.

 

 1. Átvételi módok:

 

6.1. FoxPost:

 

A FoxPost egyszerű, kényelmes csomagátvételt tesz lehetővé országszerte több mint 100 csomagautomatával.

 

További információ: http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/

 

 1. Teljesítési határidő:

 

A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 10-15 munkanap. Az ezen határidőtől való eltérést e-mailben jelzi a Szolgáltató a Fogyasztó részére

 

 1. Jogfenntartás és kikötés:

 

Amennyiben a Fogyasztó korábban rendelt a Szolgáltatótó terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszakerült a Szolgáltatóhoz, Szolgáltató csak abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételárat és szállítási költséget a Fogyasztó előre kifizeti.

 

 1. Elállás joga

 

9.1. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül, 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet alapján és az abban foglaltaknak megfelelően a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

9.2. Elállás esetén a Fogyasztónak a jelen pontban meghatározott elállási nyilatkozatot és a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia igazolt módon Szolgáltató részére postai úton.

 

9.3. Elállási jogra jogosult Fogyasztó alatt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet alapján a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja alapján meghatározott fogyasztót kell érteni „fogyasztó: a szakmája, a Fogyasztóálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”

 

9.4. Az elállás akkor tekinthető határidőben érvényesítettnek, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül, 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet alapján és az abban foglaltaknak megfelelően közli és a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül (akár a 14. naptári napon) visszajuttatja Szolgáltatónak a fentiek szerint, igazolt módon.

 

9.5 Ha a Fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Szolgáltató nem köteles megtéríteni. Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

9.6. Ha a Fogyasztó méretcserét szeretne kérni, úgy az a méretcserére vonatkozó kérését tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles a termékkel együtt eljuttatni a Szolgáltató részére postai úton.

 

9.7. Az elállási jog gyakorlása céljából Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát, vagy a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat mintát.

 

9.8. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe.

 

9.9. A Szolgáltató minden esetben e-mailben haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztót az elállási nyilatkozatának ügyintézésével kapcsolatban.

 

9.10. Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az elállási jog gyakorlása során olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke akár 100 % is lehet.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

9.11. Szolgáltató a vásárlástól számított 365 napos cserelehetőséget biztosít Fogyasztó részére. Abban az esetben, ha a Fogyasztó élni kíván a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szerinti 14 napos elállás jogával, úgy a 365 napos cserelehetőséget a vásárlástól számított 15. naptól, a vásárlástól számított 365. napig biztosítja, abban az esetben pedig, ha a Fogyasztó az elállás jogával nem kíván élni, úgy a 365 napos cserelehetőséget a vásárlás napjától számított 365 napon belül biztosítja Szolgáltató. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a 365 napos cserelehetőség szabályai és a 45/2014. (II.26.) Kormány rendeletben biztosított 14 napos elállási jog feltételei nem azonosak.

 

 1. Kellékszavatosság:

 

10.1. Az ÁSZF ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

10.2. Milyen jogok illetik meg A Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján? Fogyasztó kérheti a termék javítását vagy cseréjét, kivéve, ha az A Fogyasztó által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

 

10.3. Milyen határidőben érvényesítheti A Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

Az A Fogyasztó kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

 

10.4. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha A Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően viszont A Fogyasztónak kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság:

 

11.1. Milyen esetben élhet A Fogyasztó termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén választása szerint A Fogyasztó kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

 

11.2. Milyen jogok illetik meg A Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként A Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

11.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

11.4. Milyen határidőben érvényesítheti A Fogyasztó termékszavatossági igényét?

A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

11.5.Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Fogyasztónak kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

 

11.6. Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető

A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba

A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.

 

Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.

 

 1. Jótállás:

 

12.1 A Ptk. és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján egyes tartós fogyasztásra rendelt termékekre a Szolgáltató köteles jótállást vállalni. A Ptk. szerinti fogyasztó (természetes személy) a jótállásból eredő jogokat az alábbiak szerint érvényesítheti.

 

12.2. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel a vásárlástól (távollévők között kötött szerződés esetében az átvételtől) számított vonatkozó jótállási belül érvényesíthetőek. A jótállási idő 10.000, – Ft – 100.000, – Ft közötti vételáru termékek esetén 1 év.

 

12.3. Jótállási igény bejelentési módja a Szolgáltatóhoz intézett postai, vagy elektronikus levél formájában írásban történhet.

 

12.4. A Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján a jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat, ideértve különösen a Ptk. és a 373/2021.(VI.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

 1. Szerzői Jogok

 

13.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a https://zaumisw.com weboldalon, valamint szolgáltatása nyújtása során keletkezett termékek, dokumentumok, anyagok, azok bármely részlete és az azon, vagy azokban megjelenő tartalmak, minták, valamint a weboldalterjesztésének tekintetében.

 

13.2. A továbbiakban a Szolgáltató mindenkor hatályos Jogi Nyilatkozata az irányadó, melyet a Szolgáltató weboldalán tesz közzé.

 

 1. Adatvédelem

 

A Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linkre kattintva: https://zaumisw.com/adatvedelem/, valamint a Szolgáltató székhelyén.

 

 1. Záró rendelkezések

 

15.1. Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződéses nyilatkozata, azaz a webáruházból történő vásárlás fizetési kötelezettséget von maga után.

 

15.2. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt (pl. futárszolgálat) jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

15.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

15.4. Fogyasztó a Szolgáltatótól kapott rendelésazonosítót (rendelési számot) és a rendeléssel kapcsolatban kapott valamennyi információt köteles bizalmasan kezelni és ezen információk harmadik személy részére történő átadásából származó felelősség és az ebből eredő kár teljes körűen terheli.

 

15.5. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

 

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

(72) 507-154

bekelteto@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

(76) 501-525, (76) 501-500

bkmkik@mail.datanet.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

(66) 324-976, 446-354, 451-775

bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

(46) 501-091, 501-870

kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

(1) 488-2131

(1) 488-2186

bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

(62) 486-987

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

(22) 510-310

fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/a.

(96) 520-217

bekelteto@gymskik.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

(52) 500-749

info@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

3300 Eger, Faiskola út 15.

(36) 416-660/105

hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

(56) 510-610

kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

(34) 513-010

kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

(32) 520-860

nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

(1)-474-7921

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

(82) 501-000

skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

(42) 311-544, (42) 420-180

endrediemese@invest.hu 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

(74) 411-661

kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

(94) 312-356

vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

(88) 429-008

vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

(92) 550-514

zmkik@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform:

 

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

A Fogyasztó panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

 

A Fogyasztónak és a Szolgáltatónak lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

 

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. Panaszkezelés

 

16.1. A Szolgáltató és weboldala célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban megadott e-mail címen, vagy levél útján is írásban közölheti. Az adatkezelésről a Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója útján tájékoztatást.

 

16.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

16.3. Panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

 • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

 

 

 1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: […]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: […]

Szerződéskötés időpontja: […]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 

 1. sz. melléklet

 

Fogalmak

 

Felek: Szolgáltató és Fogyasztó együttesen.

 

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy.

 

Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül.

 

Jótállás: a Fogyasztói Szerződés esetében a Ptk. szerint;

 

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve a Fogyasztóként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul.

 

Szerződés: Szolgáltató és Fogyasztó között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése.

 

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

 

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon.

 

Termék: A Webshop árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság.